Odkryj logo Ekochem-Tech, pioniera innowacyjnych rozwiązań ekologicznych dla przemysłu. Zaufany partner od 1989 roku, oferujący badania, produkcję płynów eksploatacyjnych i szeroki wybór środków chemicznych. Doświadczenie, jakość i zrównoważone podejście w jednym.

Czyszczenie chemiczne wymienników ciepła

 

Celem czyszczenia wymienników jest  usunięcie osadów eksploatacyjnych  ( mineralnych i biologicznych ) powodujących korozję materiałów konstrukcyjnych pod powierzchnią osadu, pogorszenie przewodzenia ciepła, zwiększenie przeciwciśnienia cieczy i zmniejszenie natężenia przepływu.

Efektem braku poprawnie funkcjonującego wymiennika ciepła może być obniżenie wydajności systemu, awaria, skrócenie żywotności wymiennika ciepła.

 

Zalety czyszczenia:

 • Przywraca urządzenia procesowe do optymalnego stanu.
 • Minimalizuje czas przestojów konserwacyjnych i koszty robocizny.
 • Utrzymuje optymalną wydajność.
 • Minimalizuje zużycie energii przez pompy.
 • Zmniejsza ślad węglowy.

 

Podział czyszczonych wymienników ciepła:

 • Ze względu na zasadę działania: przeponowe wymienniki ciepła.
 • Ze względu na budowę: płaszczowo-rurowe, płytowe, lamelowe.
 • Ze względu na rodzaj czynnika: ciecz-ciecz, ciecz-gaz ( czyszczenie i płukanie po stronie wody/ wodnego roztworu glikolu )
 • Ze względu na organizację przepływu: współprądowe, przeciwprądowe, krzyżowe.

 

W zakres procesu czyszczenia wchodzi:

 • Przygotowanie wymiennika do czyszczenia: wyłączenie i zdjęcie napięcia (wykonuje eksploatacja).
 • Zamknięcie zaworów na kolektorach wlotowym i wylotowym.
 • Opróżnienie wymiennika z płynu lub wody.
 • Odłączenie od instalacji technologicznej.
 • Montaż instalacji pomocniczej i przyłączenie jej do wymiennika.
 • Płukanie wodą.
 • Czyszczenie chemiczne ( odtłuszczenie i usuwanie osadów ).
 • Płukanie wodą.
 • Czyszczenie ciśnieniowe dyszą obrotową ( dotyczy wymienników płaszczowo-rurowych).
 • Montaż i sprawdzenie szczelności.

 

Osady mineralne - wytrącanie się z związków z twardej wody ( kamień, kamień kotłowy ) ma szkodliwy wpływ na sprawność instalacji ( powoduje zatory, straty wydajności ). Odrywające się od podłoża kawałki osadów  prowadzą do przedwczesnego uszkodzenia elementów ( zatarcia pomp, blokady zaworów ), zwiększają koszty eksploatacji.

 

Osady powstałe podczas procesu korozji. Mogą  występować jako osady stałe, nierozpuszczalne w wodzie ( np. narosty podczas procesu korozji mikrobiologicznej) , zgorzelina – warstwa stałych produktów korozji lub twarde tlenki żelaza. Osady są groźne dla instalacji, ograniczają przepływ, zmniejszają sprawność przekazywania ciepła, mogą powodować powstawanie „korozji podosadowej”. Osady  mogą powstawać w całej instalacji na elementach stalowych czy żeliwnych, uwolnione od podłoża mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń. Osady łączą się ze szlamem

 

Osad w postaci Szlamu. Czarny szlam składający się z tlenków żelaza – magnetytu (produkt korozji tlenowej) z dodatkiem innych zanieczyszczeń ( uwolnione osady mineralne, piasek z form odlewniczych ). W systemach niezabezpieczonych, używanych przez wiele lat ma postać ciągnącej się, lepkiej substancji. Gromadzi się w miejscach gdzie jest ograniczony przepływ wody, w najniższych częściach instalacji ( w dolnych partiach grzejników, wymiennikach ). Z czasem ogranicza przepływ wody coraz bardziej, aby w krańcowych wypadkach zupełnie go zahamować – objawem tego jest  mała wydajność cieplna wymienników. Pod warstwą utwardzonego szlamu może powstać korozja podosadowa, Szlam sprzyja rozwojowi korozji mikrobiologicznej.
 

Informacje potrzebne do sporządzenia oferty:

 

Dane wymiennika:

producent, rok produkcji, typ, pojemność wodna, rodzaj i średnica przyłączy do kolektorów.
Dane z miejsca zainstalowania:

na którym poziomie jest zainstalowany wymiennik, jaki jest dostęp do wymiennika ( np. szerokość drzwi wejściowych )
Media:

jaka jest odległość od gniazda prądowego ( 3 fazowego 16A ), jaka jest odległość od punktu poboru wody o średnicy minimum 1" z zaworem kulowym (gwint 1"), jaka jest odległość od kratki ściekowej.
 

Wymiennik płytowy przed czyszczeniem

Wymiennik płytowy

po czyszczeniu

Wymiennik

płaszczowo - rurowy 

( widok po czyszczeniu chemicznym. dno sitowe pokryte mułem )

Wymiennik

płaszczowo - rurowy 

( po czyszczeniu chemicznym i ciśnieniowym, luźny muł zmyty z dennicy strumieniem wody – w dolnej części  rur widoczna woda )

Wymiennik

płaszczowo - rurowy 

Dno sitowe wymiennika płaszczowo rurowego po czyszczeniu chemicznym i ciśnieniowym.

Wymiennik

płaszczowo - rurowy 

Rurki wymiennika płaszczowo rurowego po czyszczeniu chemicznym i mechanicznym

Skontaktuj się z nami !

 

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy! Skontaktuj się z nami już dziś

KONTAKT

EKOCHEM-TECH Sp. z o.o.
Jesteśmy liderem w zakresie badań czystości i stopnia zużycia glikoli i wody technologicznej.

 Ekochem-Tech, symbol innowacyjnych rozwiązań ekologicznych w przemyśle. Partner od 1989 roku, specjalizujący się w badaniach, produkcji płynów eksploatacyjnych i środków chemicznych. Nasze doświadczenie i zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju w jednym miejscu.

ul. Armii Krajowej 32B

58-130 Żarów

Zadzwoń do nas

+48 694 414 530

Napisz do nas

biuro@ekochem-tech.pl

© 2024r. ekochem-tech.pl

k-projekty.pl | Strony internetowe Piła