Dobór płynów chłodniczych

Nasze płyny są produktami wielosezonowymi, przeznaczonymi do stosowania w:

 • układach grzewczych
 • układach klimatyzacyjnych
 • układach chłodniczych
 • pompach ciepła
 • systemach solarnych
 • przestrzeniach międzypłaszczowych zbiorników ( np. podziemnych i nie tylko )
 • instalacjach gaśniczych tryskaczowych

Płyny zapewniają prawidłową pracę instalacji w zakresie temperatury od -35OC do 106OC (wersja standard)

Koncentraty i płyny zapewniają pełną wieloletnią ochronę i efektywną pracę instalacji. Posiadają pakiet nowoczesnych inhibitorów korozji, stabilizatorów pH i rezerwy alkalicznej oraz związków antypiennych. Skład chemiczny pozwala na uzyskiwanie dobrych parametrów termodynamicznych i lepkościowych zabezpieczając układ przed powstawaniem osadów i rozwojem życia mikrobiologicznego.

Okres użytkowania płynów zależy od indywidualnych warunków pracy i dla instalacji nowych, nie skorodowanych może wynosić do 10 lat

Płyny sprzedawane są:

 • luzem (autocysterny, paleto-pojemniki 1000 litrów)
 • w oznakowanych beczkach polietylenowych o pojemności 115 litrów ( 120 kg ), 200 kg
 • kanistrach o pojemności: 10, 20, 30 litrów

Płyn można przewozić powszechnie stosowanymi środkami transportu, ustawiając beczki w pozycji pionowej, zamknięciem do góry.

Charakterystyka płynów:

 • Nie działają korodująco na układ
 • Tworzą warstwę zabezpieczającą (pasywną)
 • Wstrzymują rozwój mikroorganizmów dzięki zastosowaniu biocydów
 • Nie tworzą kamienia kotłowego ani osadów
 • Wszechstronnie zabezpieczają układy w zakresie temperatur – 35oC do 105oC

Charakteryzują się:

 • Wysoka temperaturą wrzenia
 • Niską temperaturą krzepnięcia
 • Wysoką temperaturą zapłonu
 • Małą skłonnością do pienienia
 • Dobrym przewodnictwem cieplnym i wysoką pojemnością cieplną
 • Małą lepkością
 • Niską ceną