Płyny niezamarzające do domków letniskowych

Nie tylko właściciele domów letniskowych mają problemy z zamarzaniem instalacji – jest to też utrapienie właścicieli domów całorocznych ogrzewanych kominkami i kotłami na paliwa stałe bez rozbudowanej automatyki i automatycznych podajników paliwa. Tradycyjne źródła ciepła działają tylko wtedy, gdy ktoś dorzuci paliwa. Jeśli w domu nie ma nikogo, silny mróz w połączeniu z wiatrem może wyziębić budynek tak, że woda w instalacji zamarza. Dlatego dobrej jakości płyn niskokrzepnący może nas uratować od kosztownych zniszczeń w budynku. Kotły gazowe i olejowe częściowo uwalniają od takich zagrożeń, bo mają funkcję „ochrona przed zamarzaniem”. Uruchomiona przed dłuższym wyjazdem domowników, nie dopuszcza do obniżenia się temperatury wody w instalacji poniżej 5°C (gdy spadnie do tego poziomu, kocioł włączy się automatycznie). Zabezpieczenie to jest jednak niewystarczające w przypadku np. przerw w dopływie prądu lub gazu, awarii kotła grzewczego.


Dlaczego zamarznięta instalacja jest tak ogromnym problemem?


Zamarznięta instalacja c.o. niesie za sobą wiele niebezpieczeństw. Każdy, kto kiedyś miał styczność z tym problemem, wie jakie spustoszenie potrafi zrobić niska temperatura z rurami, grzejnikami i innymi elementami instalacji. Koszty naprawy struktur budynku – ściany, podłogi oraz te bezpośrednio związane z remontem instalacji są ogromne. Nawet po niedługim czasie przestoju – w warunkach niskich temperatur – może dojść do tzw. miejscowych przymrożeń, które jeśli nie spowodują rozsadzenia rur powodują tworzenie się zatorów w instalacji, awarię pomp cyrkulacyjnych a pływające w wodzie kawałki lodu skuteczne uszkodzenia armatury pomocniczej i sterującej takiej jak naczynia przeponowe, mieszacze czy czujniki. Skutki nawet miejscowego zamarznięcia instalacji są nie do przewidzenia i bardzo kosztowne. Takim problemom właścicieli domów letniskowych, a także całorocznych ogrzewanych tradycyjnymi sposobami domów, mogą zapobiec specjalistyczne płyny niezamarzające do napełniania instalacji, które chronią je też przed korozją.


Kup płyn niezamarzający! Zapomnij o awariach!


Płyn niskokrzepnący o odpowiednim stężeniu wypełnia cały układ grzewczy, uprzednio opróżniony z wody (jeśli stosuje się koncentrat, to najpierw trzeba z niego przygotować roztwór wodny o odpowiednim stężeniu). Najlepiej poprosić o to wykwalifikowanego instalatora, bo o ile „zalanie” systemu otwartego nie jest trudne, to instalację zamkniętą (z ciśnieniowym naczyniem zbiorczym) może napełnić tylko fachowiec. W napełnionej instalacji należy co jakiś czas (w instalacjach z temperaturą nieprzekraczającą 70°C – raz na rok, w wysokotemperaturowych – częściej) sprawdzać poziom płynu, bo z gorących roztworów glikolowych odparowuje woda i trzeba ją uzupełniać do poprzedniego poziomu.

Uwaga! Dolewa się zawsze wody, nigdy płynu, bo zbyt silny roztwór glikolu może niekorzystnie wpływać na stan kotła i grzejników.

Co kilka lat należy dokonać badania glikolu celem określenia parametrów fizyko-chemicznych płynów niskokrzepnących. Jeśli jakość płynu okaże się nieodpowiednia, lepiej go wymienić. Przestrzegając tych zasad, można być spokojnym o stan instalacji przez długie lata.

Właściwości płynów niskokrzepnących:

Nasze płyny są produktami wielosezonowymi, przeznaczonymi do stosowania w:

 • układach grzewczych
 • układach klimatyzacyjnych
 • układach chłodniczych
 • pompach ciepła
 • systemach solarnych
 • przestrzeniach międzypłaszczowych zbiorników ( np. podziemnych i nie tylko )
 • instalacjach gaśniczych tryskaczowychPłyny niezamarzające zapewniają prawidłową pracę instalacji w zakresie temperatury od -350C do 1060C (wersja standard) Koncentraty i płyny zapewniają pełną wieloletnią ochronę i efektywną pracę instalacji. Posiadają pakiet nowoczesnych inhibitorów korozji , stabilizatorów pH i rezerwy alkalicznej oraz związków antypiennych. Skład chemiczny pozwala na uzyskiwanie dobrych parametrów termodynamicznych i lepkościowych zabezpieczając układ przed powstawaniem osadów i rozwojem życia mikrobiologicznego.


Okres użytkowania płynów zależy od indywidualnych warunków pracy i dla instalacji nowych, nie skorodowanych może wynosić do 10 lat

Płyn niskokrzepnący sprzedawany jest:

 • luzem (autocysterny, paleto-pojemniki 1000 litrów),
 • w oznakowanych beczkach polietylenowych o pojemności 115 litrów ( 120 kg ), 200 kg,
 • kanistrach o pojemności: 10, 20, 30 litrów.Płyn niskokrzepnący można przewozić powszechnie stosowanymi środkami transportu, ustawiając beczki w pozycji pionowej, zamknięciem do góry.

Charakterystyka płynów niezamarzających:

 • nie działają korodująco na układ,
 • tworzą warstwę zabezpieczającą (pasywną),
 • wstrzymują rozwój mikroorganizmów dzięki zastosowaniu biocydów,
 • nie tworzą kamienia kotłowego ani osadów,
 • wszechstronnie zabezpieczają układy w zakresie temperatur – 350C do 1050C.


Charakteryzują się:

 • wysoka temperaturą wrzenia,
 • niską temperaturą krzepnięcia,
 • wysoką temperaturą zapłonu,
 • małą skłonnością do pienienia,
 • dobrym przewodnictwem cieplnym i wysoką pojemnością cieplną,
 • małą lepkością,
 • niską ceną.Niewątpliwą zaletą używania płynów do centralnego ogrzewania w zamkniętych wodnych systemach jest to, że cała instalacja lub jej część mogą zostać wyłączone nawet przy ujemnych temperaturach. Ponowne ich uruchomienie jest możliwe w każdej chwili. Takie rozwiązanie jest wysoce energooszczędne, szczególnie w obiektach gdzie ciągłe ogrzewanie nie jest konieczne. (domy letniskowe, kościoły, biura, zakłady pracy).