Płynny inhibitor korozji

Zakres stosowania

Płynny inhibitor korozji przeznaczony jest do:

  • dozowania do wody obiegowej instalacji klimatyzacji, chłodzenia, obiegów wody lodowej, zbiorników itp.
  • dozowania do wody w trakcie płukania i prób szczelności instalacji grzewczych, klimatyzacji, chłodzenia, obiegów wody lodowej, zbiorników itp.
  • do konserwacji postojowej metodą mokrą kotłów, instalacji grzewczych i chłodzących, zbiorników stalowych i innych urządzeń

Używany zgodnie z instrukcją zabezpiecza przed korozją rurociągi wykonane ze stali węglowej, stopowej, miedzi i jej stopów. Jest bezpieczny dla stopów metali lekkich.

Nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz dla pracowników.

Sposób użycia:

dozowanie do wody obiegowej instalacji klimatyzacji, chłodzenia, obiegów wody lodowej: Należy utrzymywać stężenie 0,3% Hydraminy NT w wodzie obiegowej. Najlepszy efekt ochrony antykorozyjnej uzyskiwany jest dla wody zdemineralizowanej

dozowanie do wody w trakcie płukania i prób szczelności instalacji grzewczych, klimatyzacji, chłodzenia:
W trakcie płukania należy dozować 0,2-0,3 dm3 Hydraminy NT na 1 m3 wody użytej do płukania.

konserwacja postojowa instalacji i urządzeń metodą mokrą:
Na okres postoju wypełnić urządzenia i instalacje wypełnić 0,5% roztworem wodnym Hydraminy NT, do konserwacji należy stosować wodę zdemineralizowaną

Tabele rozcieńczeń;
eksploatacja instalacji: 0,3% roztwór wodny Hydraminy NT
płukanie instalacji: : 0,02-0,03% roztwór wodny Hydraminy NT
konserwacja postojowa: 0,5% roztwór wodny Hydraminy NT

Opakowania:
kanistry PE poj. 20 dm3, 30 dm3 , beczki PE 120 dm3, paleto pojemniki 1000 dm3

Dodatkowe informacje:

  • Preparat posiada Atest PZH HK/W/ 0306/02/2015
  • Szczegółowe informacje o właściwościach oraz zagrożeniach wynikających ze stosowania preparatu są w Karcie Charakterystyki.