Płyn F-F

Zakres stosowania

Wodny roztwór kwasów mineralnych przeznaczony do:

 • Czyszczenia zewnętrznych, aluminiowych powierzchni lamelowych skraplaczy i innych urządzeń. Szybko i precyzyjnie czyści powierzchnie z zanieczyszczeń mineralnych ( pył, tlenki metali, brud ), organicznych ( owady, pyłki roślin, liście, sierść ).
 • Czyszczenie wewnętrznych powierzchni wymienników ciepła z osadów eksploatacyjnych ( uwodnione tlenki żelaza, związki wapnia i magnezu ).
 • Pomontażowego czyszczenia przestrzeni wodnej instalacji chłodzenia i klimatyzacji

Sposób użycia

Czyszczenie zewnętrznych powierzchni lameli aluminiowych:

 • Stosować środki ochrony osobistej – ubrania kwasoodporne, rękawice i buty gumowe, okulary ochronne.
 • Przygotować 20 % roztwór ( 4 objętości wody : 1 objętość płynu M-F ).
 • Wyłączyć wentylatory i inne urządzenia, spryskiwać czyszczone powierzchnie przy pomocy zraszaczy np. spryskiwacz ogrodowy – wykonany z tworzywa sztucznego ( odporny na kwas ).
 • Przy spryskiwaniu zachować szczególne środki ostrożności – nie spryskiwać stojąc pod wiatr.
 • Po 5 do 10 minut usunąć środek z czyszczonych powierzchni przy pomocy dyszy wodnej lub wodnej myjki ciśnieniowej strumieniem wody i spłukiwać powierzchnie do zaniku piany i odczynu kwaśnego.

Czyszczenie powierzchni wewnętrznych wymienników ciepła

Cyrkulować roztworem 10 % w obiegu zamkniętym przez wymiennik do całkowitego usunięcia osadów eksploatacyjnych ( około 2 godziny ). Do wymuszenia cyrkulacji stosować pompy chemoodporne.

Czyszczenie pomontażowe instalacji klimatyzacji i chłodzenia

Cyrkulować roztworem 2-3 % w obiegu zamkniętym instalacji przez około 2 godziny. Po czyszczeniu instalację dokładnie wypłukać wodą z dodatkiem inhibitora korozji ( np. Hydramina NT ).

Opakowania

Kanister UN poj. 5 dm3 i 25 dm3

Dodatkowe informacje

 • Środek zalecany do silnie zabrudzonych powierzchni.
 • Stosować wyłącznie w przestrzeni otwartej lub dobrze wentylowanych pomieszczeniach
 • Szczegółowe informacje o właściwościach oraz zagrożeniach wynikających ze stosowania preparatu są zawarte w Karcie Charakterystyki.
 • Produkt posiada Atest Higieniczny HK/K/0207/02/2016