Lotny inhibitor korozji

Zakres stosowania

Lotny inhibitor korozji WCHA (węglan cyklohexyloaminy) przeznaczony jest do:

  • Zabezpieczenia antykorozyjnego w trakcie postojów i remontów kotłów, zbiorników, rurociągów stalowych itp.
  • Zabezpieczenia antykorozyjnego wewnętrznych, trudno dostępnych przestrzeni zamkniętych profili konstrukcji stalowych np. mostów i hal widowiskowo-sportowych

Sposób użycia:

Ochrona antykorozyjna kotłów, zbiorników i konstrukcji stalowych:

  • Stosować środki ochrony osobistej – ubrania kwasoodporne, rękawice i buty gumowe, okulary ochronne
  • Usunąć z przestrzeni konserwowanej wodę, a wilgoć usunąć z urządzenia przedmuchując je sprężonym powietrzem. Lotny inhibitor korozji w postaci proszku wprowadzić przez otwory do przestrzeni konserwowanej w ilości 100 – 150 g/dm3 objętości konserwowanej. Zabezpieczyć przestrzeń konserwowaną przed wentylacją zabezpieczając wszelkie otwory (folią PE, zaworami, korkami itp.)
  • Dzięki sublimacji i resublimacji par inhibitor dociera do wszystkich mało dostępnych powierzchni.
  • Stosując lotny inhibitor uzyskuje się 98-99-procentowy efekt ochronny w stosunku do stali i żeliwa. Węglan cykloheksyloaminy chroni też aluminium, cynk, ołów, nikiel i stopy lutownicze.

Własności lotnego inhibitora:

Biały lub jasnokremowy proszek o temperaturze topnienia 1100C posiadający charakterystyczny zapach aminy.

Bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie i alkoholu. Wzór chemiczny – C13H26N2O2

Prężności par związku wynoszą; 200C – 0,001 Tor, 250C – 0,394 Tor, 550C – 8,0 Tor

Wykazuje dużą łatwość stosowania.

Nie wymaga specjalnego oczyszczania i przygotowania powierzchni. Produkt palny. Klasa toksyczności – 4.

Gwarancje

Przy zastosowaniu metody suchej konserwacji lotnym inhibitorem gwarantowane ubytki korozyjne mierzone metodą grawimetryczną nie większe od 0,005 mm/roku.

Opakowania:

Pojemniki PE, PVC netto: 5 kg, 10 kg

Dodatkowe informacje:

Preparat posiada Atest PZH HK/W/ 0902/01/2013/

Szczegółowe informacje o właściwościach oraz zagrożeniach wynikających ze stosowania preparatu są w Karcie Charakterystyki