Chemiczne czyszczenie

Dlaczego przeprowadza się proces czyszczenia chemicznego instalacji?

Chemiczne czyszczenie układów chłodniczych i układów grzewczych ma na celu usunięcie osadów nagromadzonych podczas eksploatacji na wewnętrznych powierzchniach ciągów technologicznych, wymienników oraz usunięcie z układu MIKROORGANIZMÓW ( bakterie, wirusy, grzyby i inne ), powodujących KOROZJĘ MIKROBIOLOGICZNĄ

Obecność osadów oraz występowanie życia biologicznego na powierzchni wymiany ciepła powoduje znaczne zmniejszenie współczynnika wymiany ciepła, a na powierzchni rur zmniejsza ich przekrój i zwiększa porowatość ścian. Wszystkie te zjawiska są niekorzystne i powodują zwiększenie zużycia energii oraz wzrost częstotliwości awarii spowodowanych uszkodzeniami korozyjnymi.

Na czym polega czyszczenie chemiczne instalacji?

Proces czyszczenia chemicznego instalacji polega na przekształceniu osadów w związki rozpuszczalne w wodzie i usunięciu ich z wnętrza oczyszczonego rurociągu czy urządzenia w formie roztworu lub zawiesiny. Oczyszczanie urządzeń na drodze chemicznej jest zabiegiem technologicznym skutecznym i tańszym niż oczyszczenie mechaniczne lub wymiana elementów instalacji na nowe.

W zakres procesu czyszczenia chemicznego wchodzą:

 • Badania osadów eksploatacyjnych i opracowanie technologii czyszczenia chemicznego
 • Opracowanie technologii neutralizacji i zrzutu ścieków po czyszczeniu chemicznym
 • Wykonanie projektu instalacji pomocniczej
 • Opracowanie harmonogramu dobowego prac
 • Wykonanie instalacji pomocniczej do czyszczenia chemicznego i płukania (za wyjątkiem uzgodnionych obejść na instalacji technologicznej)
 • Wykonanie czyszczenia chemicznego instalacji w tym: – zakup i transport chemikaliów
 • Kontrola analityczna procesu kwasowania i płukania
 • Nadzór i wykonanie operacji technologicznych
 • Neutralizacja ścieków – kontrola analityczna i nadzór technologiczny
 • Prace końcowe w tym opracowanie sprawozdania

Działamy w branży czyszczenia chemicznego instalacji i urządzeń przemysłowych w następujących dziedzinach:

Obiekty użyteczności publicznej:

 • Hotele
 • Biura
 • Szpitale
 • Hale sportowe i widowiskowe
 • Budynki produkcyjne i magazynowe
 • Sztuczne lodowiska
 • Aqua parki
 • Multikina
 • Centra i galerie sprzedaży
 • Supermarkety
 • Budynki produkcyjne i magazynowe

Przemysł spożywczy:

 • Browary
 • Winiarnie
 • Mleczarnie
 • Rozlewnie soków i napojów
 • Zakłady przemysłu cukierniczego
 • Przetwórstwo i przechowalnictwo owoców i warzyw
 • Pieczarkarnie
 • Przetwórnie mięsa i drobiu, warzyw i owoców, ryb

Na podstawie analizy składu chemicznego osadu, dobieramy odpowiednie środki chemiczne, urządzenia i właściwą metodę czyszczenia chemicznego instalacji. Posiadamy niezbędne atestowane, chemiodporne urządzenia i kompletne instalacje do czyszczenia chemicznego oraz środki techniczne do transportu kwasu i innych materiałów chemicznych.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie rozpoznając jego potrzeby i dostosowując przeprowadzenie procesu czyszczenia do jego specyficznych warunków i zapotrzebowań.

Udrażniamy zarówno instalacje, urządzenia i zbiorniki o dużych średnicach i objętościach, jak i precyzyjne elektroniczne systemy sterowania z wodnymi lub glikolowymi układami chłodzenia o niewielkich przekrojach.