Płukanie, chemiczne czyszczenie lub trawienie urządzeń i ciągów technologicznych