Napełnianie i opróżnianie instalacji chłodniczych

 • Po montażu, a przed napełnieniem należy bezwzględnie wyczyścić instalację z resztek pozostawionych tam cieczy oraz zanieczyszczeń. W przypadku przygotowania instalacji zalanej poprzednio wodą, należy usunąć znajdujące się wewnątrz produkty korozji. Jest to bardzo istotne, bo znajdująca się w układzie rdza może związać do 20% inhibitorów znajdujących się w płynie. To samo dotyczy układu napełnionego dotychczas solanką. Niedostateczne wymycie spowoduje, że pozostawione tam chlorki ”zużyją” pakiet inhibitorów.
 • Instalacje powinny być projektowane jako układy zamknięte, ponieważ dostęp powietrza przyśpiesza zużycie inhibitorów zawartych w płynie.
 • Projektując instalacje z tworzyw sztucznych należy brać pod uwagę dyfuzję tlenu przez ich powierzchnię
 • Przed uruchomieniem układu należy upewnić się, że w instalacji nie ma żadnych ”poduszek powietrznych”.
 • Zarówno glikol etylenowy jak i glikol propylenowy posiadają lepsze właściwości penetrujące niż woda. Jest to bardzo istotne przy projektowaniu wszelkiego rodzaju połączeń i uszczelnień, które muszą być wykonane z większą dokładnością niż w przypadkach układów wodnych. Płyny glikolowe posiadają w swoim składzie dodatki zapobiegające tym zjawiskom, ale należy o tym pamiętać przy doborze pomp.
 • W przypadku spuszczenia płynu celem usunięcia awarii, przecieków lub wymiany płynu na nowy, należy go dokładnie zebrać do zbiornika lub innych odpowiednich pojemników. Płynów glikolowych nie należy wylewać do kanalizacji lecz przekazywać do wyspecjalizowanych firm posiadających uprawnienia do utylizacji płynów glikolowych!

EKOCHEM-TECH Sp. z o.o. zajmuje się:

 • napełnianiem przemysłowych instalacji chłodniczych
 • opróżnianiem przemysłowych instalacji chłodniczych
 • doborem odpowiedniego rodzaju produktu dopasowanego do Państwa potrzeb
 • dobraniem odpowiedniej ilości koncentratu w celu poprawy parametrów używanego płynu

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Posiadamy odpowiednie zaplecze sprzętowe
 • Profesjonalny sprzęt – wysokociśnieniowe pompy, węże, końcówki przyłączeniowe
 • Odpowiednio przeszkolony i doświadczony personel
 • Szybka realizacja powierzonych zadań