Woda

Badanie podstawowe:

  • Odczyn pH
  • Barwa
  • Twardość
  • Stopień korozyjności
  • Jony żelaza
  • Ocena zawiesiny (szacunkowa )
  • Życie biologiczne

Pełne badania wody i osadów:

  • Pełna analiza kationów i anionów w wodzie
  • Pełna analiza osadów