Analizy, badania czystości i stopnia zużycia płynów chłodniczych

(roztwory glikoli, woda chłodnicza i grzewcza ) w eksploatowanych instalacjach obiegowych.

Ciecze stosowane jako czynnik obiegowy w układach chłodniczych lub układach grzewczych podlegają procesom starzenia się. W wyniku tego zmieniają swoje właściwości, a w szczególności może nastąpić:

  • wzrost temperatury krystalizacji
  • zwiększenie prędkości korozji materiałów konstrukcyjnych spowodowane degradacją dodatków antykorozyjnych i biocydów zawartych w cieczy.

Podstawowymi parametrami określającymi aktualny stan płynu są:

  • stężenie jonów wodorowych pH
  • rezerwa alkaliczna
  • gęstość
  • temperatura krystalizacji