Skutecznie zapobiegaj powstawaniu korozji!


Inhibitory korozji to środki chemiczne, które efektywnie ochronią Twoją instalację. Hamują one proces niszczenia materiałów instalacji, tworząc na powierzchni metalu warstwę ochronną. Właśnie dlatego od lat cieszą się dużą popularnością. Nie usuwają powstałych przed ich użyciem skutków korozji takich, jak rdza czy osad.

Stosowanie inhibitorów korozji jest jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony, dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z zamieszczonymi przez nas informacjami o:


Lotny inhibitor korozji WCHA


Służy do zabezpieczania zbiorników stalowych, instalacji technologicznych, kotłów, rurociągów, form i innych urządzeń wykonanych ze stali przed korozją w trakcie postojów i remontów.

WCHA, czyli węglan cyklohexyloaminy, dzięki swojej dużej prężności par powyżej 10-3 Tor już w temp. 200C przechodzi przez dyfuzję i konwekcję w kierunku zabezpieczanych powierzchni metali. Pary węglanu cykloheksyloaminy resublimuja na materiałach konstrukcyjnych, tworząc na ich powierzchni powłokę krystaliczną. Powstaje w ten sposób ochronna warstwa inhibitora, która powoduje pasywacje metalu i zmniejszenie szybkości reakcji elektrochemicznych.
W szczelnie zamkniętych przestrzeniach działa w sposób szybki i trwały, skutecznie docierając do wszystkich mało dostępnych powierzchni metalu. Przy dawce 50-150 g/m3 chronionej objętości, można uzyskać 95-99-procentowy efekt ochronny w stosunku do stali i żeliwa. Węglan cykloheksyloaminy chroni również cynk, aluminium,ołów, stopy lutownicze i nikiel.
Aby zastosować lotny inhibitor korozji nie trzeba specjalnie przygotowywać i oczyszczać powierzchni. Należy jednak całkowicie opróżnić instalacje z wody, a następnie osuszyć ją sprężonym powietrzem. Wprowadzenie do instalacji inhibitora korozji w ilości 150 g/m3 objętości stężenie gazowego węglanu cykloheksyloaminy podczas całego okresu trwania postoju jest stale i jednakowe w całej przestrzeni konserwowanej. Warto zaznaczyć, że dzięki nadmiarowi wprowadzonego inhibitora nawet kilkugodzinne wentylowanie nie spowoduje negatywnych skutków.


Gwarancje:

Średnie ubytki materiału ( stal węglowa ) konstrukcyjnego w okresie konserwacji postojowej po stronie wodnej kotła wyniosą nie więcej niż 0,01 mm/rok. Pomiar prędkości korozji wykonywany jest na kuponach grawimetrycznych umieszczonych w przestrzeni konserwowanej.


Inhibitor korozji do obiegów instalacji chłodzenia


Jest przeznaczony do zabezpieczania obiegów wodnych instalacji chłodzenia podczas eksploatacji. Preparat dodawany jest do wody obiegowej (technologicznej) w ilości zależnej od przygotowania (zmiękczanie, demineralizacja, odgazowanie). Im mniejsza przewodność i lepsze odgazowanie wody obiegowej tym lepsza jest ochrona antykorozyjna i mniejsze zużycie inhibitora.
Dozowanie inhibitora korozji zmniejsza ilość osadów eksploatacyjnych, produktów korozji na powierzchniach wymiany ciepła, na ściankach urządzeń i w wodzie obiegowej, co pozwala na obniżenie zużycia energii elektrycznej, zapobiega awariom i wydłuża czas pracy.


Więcej informacji na temat:


płynnych inhibitorów korozji
lotnych inhibitorów korozji
znajdą Państwo na naszej stronie internetowej